well-dressed parents with their four kids

常见问题

在整个这段经历中,培恩生育是令人难以置信的。 我从未感到如此被支持和振奋。 我在旅途中的任何时候都从未感到孤单或迷失。 昊天(Haotian),斯蒂芬妮(Stephanie)以及与我和准父母一起工作的律师总是会提出疑问或疑虑,并且从一开始就亲自照顾他们并真诚对待他们! 这次旅程简直令人赞叹不已,在与培恩生育的工作人员合作的过程中,我享受了每一刻! 我的心里暖暖的!


                                                                                                                                                          ——凯西·H